Vpliv škodljivih sevanj na zdravje

Energetski sistem človeka
Zdravstvene težave in bolezni

Vpliv energij naravnega izvora
Vpliv energij umetnega (tehničnega) izvora
Vpliv škodljivih sevanj na živali in rastlinstvo


Zdravje je naše največje bogastvo, česar se zavemo šele takrat, ko ga izgubimo. Ker živimo v materialnem svetu še vedno prevladuje razmišljanje, da na zdravje neposredno vplivajo le vidni vplivi (fizične poškodbe) in škodljive razvade (kajenje, prekomerno uživanje alkohola ipd.), pozabljamo pa, da so zdravju morda še škodljivejši vplivi, ki jih ne vidimo in največkrat tudi povsem ignoriramo. 

Veliko je bilo že napisanega o škodljivem vplivu geobioloških sevanj, zato bi moral biti vsak človek toliko razumen, da bi si dal izmeriti prisotnost škodljivih sevanj v stanovanju in ustrezno sanirati neugodno stanje.
Glavni motor telesnih funkcij v človeškem telesu so sile v elektromagnetnih poljih telesa.
Geopatične motilne cone so mesta na zemlji, ki povzročajo obolenja, če se predolgo zadržujemo na njih. Predvsem tu govorimo o posteljah in delovnih mestih (na primer pisalne mize ali delovna mesta pred stroji). Na takšnih mestih je telo leta in leta izpostavljeno ultrašibkemu sevanju, ki je vedno produkt jakosti vira sevanja in časa učinkovanja. Iz tega sledi, da je učinek lahko velik, če je čas trajanja izjemno dolgo, čeprav je moč vira sama po sebi neznatna.

Vsa sevanja niso škodljiva, saj nekatera celo blagodejno vplivajo na človeški organizem (t.i. geomantične točke), brez drugih pa naš organizem sploh ne bi mogel delovati. Eno lahko zapišemo: kjer preneha sevanje, preneha življenje, zato tisti, ki ne pozna številnih sevanj in si je s fiziko navzkriž, ne bi smel razglašati, da so vsa sevanja škodljiva, saj po njegovem življenja na zemlji sploh ne bi smelo več biti.

Kaj so torej geopatične motilne cone?
Najdemo jih na zemeljski površini nad:
- podzemnimi vodnimi žilami (povzročajo koncentrirano mikrovalovno valovanje)
- geološkimi prelomi in premaknitvami (povzročajo mikrovalovno sevanje in gama
  žarke) 
- geološke formacije z zvišanim radioaktivnim sevanjem (sooblikujejo globalne
  mreže)
- "globalne magnetne mreže" (mrežaste strukture s pojačanim sevanjem, ki
   nastanejo pod vplivom kozmičnih žarkov v zemeljskem magnetnem polju -
   najbolj znani sta Harmannova in Curryjeva globalna mreža)

Morda Vam je poznano, da v nekaterih evropskih državah področje škodljivih geopatogenih sevanj ureja celo zakonodaja. V Švici, na primer, morate pri vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja imeti priložen tudi certifikat radiestezista z državno koncesijo, s katerim dokazujete, da nameravate graditi na "čistem" mestu.  
Pri nas to področje še ni zakonsko urejeno, vendar pa smo v tednu boja proti raku, v časopisu Delo že 1.3.1988 lahko zasledili naslednje ugotovitve: "Več desetletij je jasno, da nastane večina rakavih obolenj zaradi teh vzrokov (osebnih razvad - nikotin, alkohol in vplivov okolja - geofizikalni vzroki, sevanja): 90% obolenj in 10% zaradi genetičnih vplivov. Tam zasledimo tudi, da na geofizikalne vzroke ne moremo vplivati. Res je, da nanje ne moremo vplivati neposredno, lahko pa se jim v veliki meri izognemo, če seveda vemo, kje se pojavljajo.

"Šele z odkritjem DNA (dezoksiribonukeinske kisline) so dozorela spoznanja, da je naša dednina brez prestanka pod udarom virusov, ioniziranega sevanja, ultravio-liočnih žarkov ter množice naravnih in umetnih snovi. Ti genotoksični vplivi povzročajo na dednini mutacije, ki pri telesnih celicah privedejo do malignih tumorjev, pri spolnih pa do bolezni, ki jih bo podedovalo naše potomstvo. Poznavalci menijo, da so genotoksični vplivi krivi za 80 ali več odstotkov vsega raka in za skoraj 2000 dednih bolezni, ki so jih do zdaj razpoznali, in ki si jih je človeštvo nabralo v obliki škodljivih mutacij v teku svojega razvoja." (revija Zdravje: Naše telo se brani (VI), str. 44, marec 1987) Več o znanstvenih dokazih o vplivu škodljivih sevanj si lahko preberete tukaj.Rudolf Breuss
, ki je v knjigi Zdravljenje raka in levkemije ter drugih navidez neozdravljivih bolezni z naravnimi sredstvi, opisal izjemno učinkovito "Celovito protirakovo kuro", po kateri se je zdravil tudi g. Lojze Peterle, nekdanji predsednik slovenske vlade, je med drugim napisal tudi tole opozorilo: "Imejte v mislih tudi to, da večina rakastih bolnikov in tistih z navidez neozdravljivimi boleznimi, leži nad škodljivimi zemeljskimi sevanji, večinoma celo na sečiščih takšnih sevaj, kar je še bolj škodljivo. Zaradi tega bi morali poklicati radiestezista, da bi to ugotovil. Nato bi morali za spanje izbrati mesto, ki je čisto."

Znanost torej z modernimi znanstvenimi ugotovitvami dokazuje tisto, kar so vedeli že naši predniki vse od pradavnine. Mnoge neizpodbitne in znanstveno dokazane resnice o negativnih vplivih škodljivih sevanj na zdravje se skrivajo v ljudskih pregovorih, od katerih eden pravi, da "kjer mačka leži, naj človek ne spi." Kako so se veliko bolj premišljeno in umetelno lotevali vprašanja izogibanja vplivu škodljivih sevanj naši predniki, si lahko preberete tukaj.
na vrh


Copyright © 2009 - 2010 Geobiologija.net