Škodljiva sevanja

Globalne mreže
Podzemni vodni tokovi
Geološki prelomi


Elektromagnetno in drugo tehnično sevanje


Geobiologija je veda, ki vključuje medicino, arhitekturo in fiziko. Ukvarja se z medsebojnimi vplivi med človekom in okolico: sestavo zemljišča, na katerem je zgrajena hiša, njeno orientacija, materiali iz katerih je grajena... Vse to seveda vpliva tudi na življenje ljudi, ki živijo v njej. Ker človek tretjino svojega časa preživi v postelji, torej tudi tretjino življenja, je nujno preveriti, kakšen vpliv na telo ima njegovo ležišče. Negativni vplivi so lahko vzrok mnogim težavam in boleznim.


Biološko pomembni faktorji, ki vplivajo na naš organizem so: temperatura, zračna vlaga, parcialni tlak, sevalna energija, težnost, mehanska nihanja, zračni ioni, električna in magnetna polja itd. Čeprav so skoraj vsi faktorji produkt sevanj ali nihanj, se bomo omejili na sevalno energijo in električna ter magnetna polja, ki jih človeški organizem le delno zaznava, vsa ostala sevanja, zemeljsko magnetno polje in elektromagnetna polja, pa telo zaznava brez naše vednosti. Zanje nimamo izrazitega čuta ali pa smo občutek zanje izgubili, ker nam ni bil potreben. Tipični primer je orientacijski čut v zemeljskem magnetnem polju, ki ga imajo nižje razvijte vrste (ptice, ribe) in se tudi še vedno po njem ravnajo.

Znano je, da so Kitajci že nekaj tisoč let pred našim štetjem znali poiskati kozmična in zemeljska sevanja. Od tod tudi prvi podatki o "zmajevih črtah" (Marko Pogačnik: Zmajeve črte in ljubljanski trikotnik). Kitajski cesar je imel namreč pri sebi posebej izurjene služabnike, ki so pred začetkom gradnje vsake pomembne zdradbe preiskali gradbišče, da ne bi bodoča stavba stala na mestu, kjer iz zemlje prihajajo "zli duhovi", ki prinašajo nesreče in bolezni. Z zdravilnimi škodljivimi sevanji pa so bili seznanjeni že tudi stari Perzijci, Kelti, Egipčani in drugi kulturni narodi. 

Zgoraj so našteta sevanja naravnega in tehničnega izvora, ki vsa po vrsti škodljivo vplivajo na človeški organizem, zato nas tudi posebej zanimajo. Zgornje povezave Vas bodo odpeljale do posameznih vrst sevanj in Vam pojasnile njihovo delovanje ter stopnjo zdravstvenega tveganja, če dlje časa vztrajamo na njih.

 


Cpyright © 2009 Geobiologija.net