Elektromagnetno in drugo tehnično sevanje


Tehnično povzročeno sevanje nastane zaradi tehničnih naprav vseh vrst. Po najnovejših raziskavah veljajo za najnevarnejša mikrovalovna sevanja. Izvor takšnih sevanj so na primer TV in radijski oddajniki, komunikacijske in radarske naprave, radionavigacijski oddajniki, satelitske oddajne postaje, mikrovalovne pečice, katodni računalniški ekrani, korona okrog električnih vodnikov  itd.

Škodljiva sevanja povzročajo naslednje električne naprave:
- satelitske antene in sprejemniki
- daljnovodi, električne omarice in postaje
- prenosni telefoni (mobitel)
- računalniki in monitorji
- mikrovalovne pečice
- brezžični telefoni
- TV, video in radio sprejemniki
- električni kabli
- fotokopirni stroji
- odprte električne vtičnice

Več, med seboj nepravilno povezanih električnih naprav, ki so povezane v električno omrežje 220 V/50 Hz, lahko vzpostavi medsebojno komunikacijo. Takrat se med napravami pojavi patogeni resonantni elektromagnetni val, ki škodljivo deluje na celice organizma in zelo slabi imunski sistem, zaradi česar se lahko začne proces mutacije celice, t.j. nastanek težkih in najtežjih obolenj.
Pogosti primeri elektormagnetne resonance so:
- TV + video + radio + digitalna ura
- TV + glasbeni stolp + luster
- TV + računalnik + satelitski sprejemnik
- TV + računalnik + mikrovalovna pečica
- vse druge kombinacije elektromagnetnega sevanja in sevanja naravnega izvora

Ljudje, ki živijo v hiši, ki stoji pod električnim daljnovodom ali v bližini električne postaje, vse bolj trpijo za posledicami nespečnosti, glavoboli in psihičnimi motnjami. Elektrifikacija železniške proge povzroča motnje velikega obsega (po nekaterih meritvah celo do 40 km).  Če se jajca, iz katerih naj bi se izvalili piščanci, postavi pod snop elektromagnetnega valovanja, se ne bodo izvalili. Projekti elektrogospodarstva so iz vidika geobiologije velikokrat katastrofalni, mreže visokonapetostnih vodnikov predstavljajo "mreže anti-zdravja" in predstavljajo nenehen napad na živa bitja. Toda danes nihče več ne razmišlja o vse večji elektro-biološki nevarnosti. Čeprav je dobro znano, da elektromagnetno sevanje povzroča negativne posledice za zdravje, in je v zvezi s tem sprejeta tudi ustrezna zakonodaja, se jo nenehno krši. Glede na nova dognanja je doživela že vrsto sprememb, čeprav je po drugi strani težko natančno določiti vrste in količino energije, ki so še neškodljive za zdravje in jasno postaviti mejo škodljivim energijam. Tukaj je človek velikokrat poskusni zajec.


Cpyright © 2009 Geobiologija.net