Pogosta vprašanja

Če ste si prebrali razdelek o geobiologiji in vplivu škodljivih sevanj naravnega in umetnega izvora na Vaše zdravje ter se odločate, da bi naročili radiestezijske meritve škodljivih sevanj v Vašem domu, imate morda še nekatera vprašanja, ki si jih zastavljajo tudi drugi. Najpogostejša med njimi so zbrana spodaj:  

Kakšno korist bom pravzaprav imel od meritev škodljivih sevanj?
Ali so vplivi škodljivih sevanj sploh znanstveno dokazani?
Kakšna je razlike med ioniziranimi in neioniziranimi sevanji?
Kaj je elektromagnetno polje?
Katere inštrumente uporabljate pri svojem delu?
Zakaj je stabilno magnetno polje za človeka tako pomembno?
Ali so zaščite proti škodljivim sevanjem res učinkovite?
Koliko stanejo geobiološke meritve škodljivih sevanj?

 

Kakšno korist bom pravzaprav imel od meritev škodljivih sevanj?
Dokazano je, da vztrajanje na škodljivih sevanjih negativno vpliva na zdravje, zato je ne samo smiselno, pač pa celo odgovorno do sebe in svojih bližnjih, da preverite stanje v svojem domu in ustrezno ukrepate, v kolikor bi z meritvami identificirali "nevidnega sovražnika", ki negativno vpliva na Vaše zdravje - morda še veliko bolj od vseh škodljivih razvad, s katerimi si nekateri ljudje kopljejo prezgodnji grob.
na vrh


Ali so vplivi škodljivih sevanj sploh znanstveno dokazani?
Vsekakor so, in še več od tega: znanost celo odkrito opozarja na tovrstne vplive, vendar jih ljudje velikokrat enostavno ignoriramo.
Morda Vam je poznano, da v nekaterih evropskih državah področje škodljivih geopatogenih sevanj ureja celo zakonodaja. V Švici na primer, morate pri vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja imeti priložen tudi certifikat radiestezista z državno koncesijo, s katerim dokazujete, da nameravate graditi na "čistem" mestu.  
Pri nas to področje še ni zakonsko urejeno, vendar pa smo v tednu boja proti raku, v časopisu Delo že 1.3.1988 lahko zasledili naslednje ugotovitve: "Več desetletij je jasno, da nastane večina rakavih obolenj zaradi teh vzrokov (osebnih razvad - nikotin, alkohol in vplivov okolja - geofizikalni vzroki, sevanja): 90% obolenj in 10% zaradi genetičnih vplivov. Tam zasledimo tudi, da na geofizikalne vzroke ne moremo vplivati. Res je, da nanje ne moremo vplivati neposredno, lahko pa se jim v veliki meri izognemo, če seveda vemo, kje se pojavljajo.

"Šele z odkritjem DNA (dezoksiribonukeinske kisline) so dozorela spoznanja, da je naša dednina brez prestanka pod udarom virusov, ioniziranega sevanja, ultravio-liočnih žarkov ter množice naravnih in umetnih snovi. Ti genotoksični vplivi povzročajo na dednini mutacije, ki pri telesnih celicah privedejo do malignih tumorjev, pri spolnih pa do bolezni, ki jih bo podedovalo naše potomstvo. Poznavalci menijo, da so genotoksični vplivi krivi za 80 ali več odstotkov vsega raka in za skoraj 2000 dednih bolezni, ki so jih do zdaj razpoznali, in ki si jih je človeštvo nabralo v obliki škodljivih mutacij v teku svojega razvoja." (revija Zdravje: Naše telo se brani (VI), str. 44, marec 1987) Več o znanstvenih dokazih o vplivu škodljivih sevanj si lahko preberete tukaj.
Znanost torej z modernimi znanstvenimi ugotovitvami dokazuje tisto, kar so vedeli že naši predniki vse od pradavnine. Mnoge neizpodbitne in znanstveno dokazane resnice o negativnih vplivih škodljivih sevanj na zdravje se skrivajo v ljudskih pregovorih, od katerih eden pravi, da "kjer mačka leži, naj človek ne spi."

Rudolf Breuss, ki je v knjigi Zdravljenje raka in levkemije ter drugih navidez neozdravljivih bolezni z naravnimi sredstvi, opisal izjemno učinkovito "Celovito protirakovo kuro", po kateri se je zdravil tudi g. Lojze Peterle, nekdanji predsednik slovenske vlade, je med drugim napisal tudi tole opozorilo: "Imejte v mislih tudi to, da večina rakastih bolnikov in tistih z navidez neozdravljivimi boleznimi, leži nad škodljivimi zemeljskimi sevanji, večinoma celo na sečiščih takšnih sevaj, kar je še bolj škodljivo. Zaradi tega bi morali poklicati radiestezista, da bi to ugotovil. Nato bi morali za spanje izbrati mesto, ki je čisto."

Kako so se veliko bolj premišljeno in umetelno lotevali vprašanja izogibanja vplivu škodljivih sevanj naši predniki, si lahko preberete tukaj.   
na vrh

Kakšna je razlika med ioniziranimi in neioniziranimi sevanji?
Elektormagnetna polja se med seboj razlikujejo po frekvenci, ki jo merimo z hercih (Hz). Sevanja frekvence nad 3.000 THz (3.000.000.000.000.000 Hz) so ionizirana, saj lahko pretrgajo kemične vezi. Mednje sodijo rentgenski žarki, gama sevanje in kozmični žarki. Večina današnjih sodobnih elektronskih in električnih naprav nikakor ne dosega tako visokih frekvenc, zato sodijo med neionizirane vire. Neionizirana sevanja nimajo dovolj energije, da bi pretrgale kemične vezi, lahko pa imajo drugačne, prav tako škodljive vplive na človeka. Več o tem si lahko preberete tukaj.    
na vrh

Kaj je elektromagnetno polje?
Elektromagnetna polja običajno imenujemo polja visokih frekvenc, kjer sta električno in magnetno polje tesno povezana in vedno obstajata hkrati. Jakost elektromagnetnih polj običajno merimo kot gostoto moči v vatih na kvadratni meter (W/m2).
na vrhKatere inštrumente uporabljate pri svojem delu?
Pri svojem delu uporabljam elektronske diagnostične naprave, s katerimi je moč zanesljivo in učinkovito določiti prisotnost škodljivih sevanj naravnega in tehničnega izvora. 
na vrh

Zakaj je stabilno magnetno polje za človeka tako pomembno?
Magnetno polje obstaja povsod okoli nas. Pravzaprav bi bil naš obstoj brez magnetnega polja nemogoč, saj magnetno polje vpliva na metabolizem celice, našega osnovnega delca, iz katerega smo sestavljeni. Od 50-100 triljonov celic, kolikor jih sestavlja Vaše telo (različni viri prikazujejo različno število, vsekakor pa je gotovo, da je teh celic toliko, da si jih enostavno ne moremo niti predstavljati), je od magnetnega polja odvisnih dobesedno tako kot je dojenček odvisen od materinega mleka, če naj bi se razvijal tako kot se mora. Tako kot dojenček sicer ne bo umrl brez dojenja (se bodo pa pozneje, v odrasli dobi poznale najrazličnejše posledice pomanjkanja tega stika z materjo)tudi Vi ne boste takoj umrli zaradi pomanjkanja magnetnega polja, gotovo pa se bodo sčasoma začele pojavljati negativne posledice na Vašem zdravju, kar bo lahko privedlo do resnejših obolenj in posledično do prezgodnje smrti.
Pri tem je pomembno poudariti stabilno magnetno polje, ki je prisotno v naravi, zato se tudi tako dobro počutimo ob izvirih voda, na morju, v gozdu ipd. Stabilno magnetno polje vpliva na celično membrano in njeno propustnost, naelektrenost ter na njene funkcije prenosa snovi. Več o vplivu stabilnega magnetnega polja na celico si preberite tukaj. 
na vrh

Ali so zaščite proti škodljivim sevanjem res učinkovite?
Nekatere zaščite so prav gotovo zelo učinkovite proti vplivom škodljivih sevanj naravnega in umetnega (tehničnega) izvora, kar potrjujejo tudi znanstvene raziskave in praksa. Pomembno je, da ima nek izdelek, ki Vam ga ponuja radiestezist, ustrezno podprte reference in so bila zanj izvedena ustrezna testiranja. Več o nekaterih učinkovitih zaščitah, ki jih ponujajo nekateri slovenski ponudniki in so jih testirali na inštitutu Bion (Inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo) si lahko preberete na povezavi tukaj
na vrh

Koliko stanejo geobiološke meritve škodljivih sevanj?
Nadomestilo za geobiološke radiestezijske meritve škodljivih sevanj v stanovanju znaša 30 EUR+DDV (cena velja za en prostor). Nadomestilo vključuje geobiološke meritve sevanj naravnega (vodni tokovi, magnetna zemeljska in kozmična mreža, geološke prelomnice) in tehničnega (elektromagnetni smog) izvora z elektronskimi inštrumenti, svetovanje sanacije, energetsko zdravstveno diagnostiko po dr. Vollu za osebe, za katere se izmeri prostor bivanja in celotno pisno poročilo s skico meritev, ki ga prejmete po elektronski ali navadni pošti. V kolikor pa želite preveriti stanje na parceli na kateri nameravate graditi, v nogradnji ali v stanovanju, ki ga nameravate kupiti, za več informacij pokličite na tel. 031 472 981, ali izpolnite kontaktni obrazec.
na vrh


Copyright © 2009 - 2010 Geobiologija.net